Tipus de contracte 2014 2015 2016 2017 2018
 

N

k€

N

k€

N

k€

N k€ N k€

Ajut basal (subvenció)

19

538

14

827

18 1.062 15 533 8 496

Contractes de Formació

11

341

12

516

14 601 12 343 17 329

Contractes R+D

30

892

40

1.856

23 832 28 1.162 26 1.543

Prestacions de Serveis

65 956 77 869 72 1.297 75 1.144 65 1.235
Serveis Científico Tècnics 37 229 37 312 42 233 48 252 44 247

Total

162

2.957

180

4.384

169 4.025 178 3.434 160 3.850