PlaCLIK 2018-2019

Fase I Fase II
Unitat de Coordinació Acadèmica Total % Total %

 Ciències de la Salut i de la Vida

6

18% 6 21,43%

 Ciències Polítiques i Socials

3

9%

4

14,29%

 Comuniació

4

12%

3

10,71%

 Economia i Empresa 7 21% 3 10,71%

 Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

7

21%

6

21,43%

 Dret

2

6%

1

3,57%

 Humanitats

3

9%

3

10,71%

 Traducció i Ciències del Llenguatge

1

3%

2

7,14%

 Total sol·licituds 

 33

100%

28

100%