Cursos Nombre de cursos Participants
    Homes Dones Total
Català 7 17 21 38
Anglès 7 37 69 106
Alemany 1 9 10 19
Formació Contínua 34 125 207 332 (*)
Aula global 6 23 20 43
Formació a mida 5 20 46 66
 
* El número de participants pot variar ja que, en el moment d'extreure les dades, hi ha cursos oberts