Franja d'edat
Homes
Dones Total
Persones
Menys de 30 anys 8 16 24
Entre 30 i 39 anys 50 70 120
Entre 40 i 49 anys 80 188 268
Entre 50 i 59 anys 77 162 239
Més de 59 anys 15 28 43
Total 230 464 694