Funcionaris Laborals Total
Nombre de convocatòries

19

3

22

Nombre de places convocades a concurs

45

6

51