Temes

Grau

Postgrau

PDI

PAS

Home

Dona

Totals

Vies d’accés

Acomiadament

 

 

 

1

1

 

1

A. Síndic

Acte de graduació

2

 

 

 

 

2

2

A. Síndic

Accés denegat

1

 

 

 

 

1

1

Correu electrònic (1)

Accés lloc de treball

 

 

 

1

1

 

1

A. Síndic

Campus (espais)

Concursos

Convalidacions

 

Convenis de Pràctiques

Desacord resolució

Dret a vaga

Estades mobilitat Internacional

10

3

 

2

1

1

1

1

 

2

 

 

 

 

1

8

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

11

2

3

2

2

1

1

A. Síndic

C.E. (4)

Telèfon (5)

Docència

  • Centres
  • Centres adscrits
  • Departaments
  • IDEC

13

3

1

 

9

8

*17

A. Síndic

C.E. (4)

Telèfon (4)

Econòmic

  • Centres
  • Centres adscrits
  • SGA
  • PDI
  • Recerca
  • IDEC

12

3

3

 

11

7

*18

A. Síndic

C.E. (3)

Telèfon (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exàmens

Avaluacions,  recuperacions.

Compaginar feina i estudis

 

21

 

 

 

 

 

16

 

5

 

*21

A. Síndic

C.E. (2)

Presencial (1)

Telèfon (1)

Llengua

1

 

1

 

2

 

2

A. Síndic

 

Tracte

Discriminació.

Difamació.

Maltracte.

Mediació

3

1

2

1

1

6

7

A. Síndic

C.E. (1)

RG (2)

Telèfon (1)

 

 

Matrícula

Incidències.Reincorporació.

Residències

3

 

 

 

2

1

3

A. Síndic

Telèfon (1)

Progressió

1

 

 

 

1

 

1

A. Síndic

 

Reassignació

 

 

 

1

 

1

1

RG (1)

Silenci administratiu

Sol·licitud d’informació

Sol·licitud de mediació

 

1

 

 

 

1

 

1

1

 

1

1

1

1

1

A. Síndic

Tesis i títols

2

2

1

 

3

2

5

A. Síndic

C.E. (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALS

78

10

10

7

61

44

105