Departaments Concedides Denegades Sol·licitades Dona Home
Economia i Empresa 1 1 2 1 1
Dret 2 2 4 3 1
Comunicació 2 2 4 2 2
Traducció i Ciències del Llenguatge 1 1 2 1 1
Humanitats 1 5 6 2 4
Ciències Experimentals i de la Salut 1 3 4 2 2
Ciències Polítiques i Socials 1 1 2 0 2
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2 1 3 2 1
Sol·licituds no adscrites a cap Departament 0 2 2 1 1
Total 11 18 29 14 15