Cursos Estrangers Locals Total
2014-2015 585 596 1181
2015-2016 566 573 1139
2016-2017 537 580 1117
2017-2018 561 607 1168
2018-2019 627 659 1286

*Aquestes dades inclouen els estudiants matriculats en el curs i en tutoria de tesi.