Ensenyaments integrats Estudiants %
Total estudis de grau 10.443 81,04
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.444 18,98
Total ensenyaments integrats 12.877 100,0
UNIVERSITAT (integrats i adscrits) Estudiants %
Total estudis de grau 15.884 77,76
Total estudis de postgrau 4.542 28,59
Total Universitat 20.426 100,0