Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Comunicació Dret Economia i Empresa Humanitats Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del Llenguatge Total Dones Homes
     Professorat permanent  50 23 29 52 42 43 30 39 308 91 217     
Cossos docents 28 14 20 44 27 32 31 203 53 150
Catedràtics d'universitat 21 6 7 25 11 14 4 6 94 16 78
Titulars d'universitat 7 7 13 18 16 18 3 25 107 37 70
Titulars d'escola universitària - 1 - 1 - - - - 2 - 2
Personal laboral 22 9 9 8 15 11 23 8 105 38 67
Catedràtics contractats 10 - - - 1 1 5 1 18 4 14
Agregats 10 7 9 8 10 10 17 4 75 27 48
Col·laboradors permanents 2 2 - - 4 - 1 3 12 7 5
Places en procés de consolidació 3 5 13 13 12 8 2 7 63 28 35
Agregats (cont. interinitat) 1 2 9 9 1 7 1 2 32 17 15
Professors Tenure-Track 2 3 - - 11 1 1 5 23 9 14
Lector Serra Húnter - - 4 2 - - - - 6 2 4
Indefinit no fix - - - 2 - - - - 2 - 2
Professorat temporal a TC 15 - 9 9 6 6 5 4 54 30 24
Postdocs 13 - 4 - 1 5 1 4 28 18 10
Lectors 2 - 5 8 1 - 3 - 19 9 10
Visitants - - - 1 4 1 1 - 7 3 4
Associats 127 27 77 71 70 28 28 46 474 205 269
Associats 82 27 77 71 70 28 28 46 429 179 250
Associats assistencials 45 - - - - - - - 45 26 19
Emèrits 1 1 1 2 6 9 2 5 27 8 19
Emèrits 1 1 1 1 5 7 2 - 18 5 13
Emèrits (pla d'emeritatge) - - - 1 1 2 - 5 9 3 6
Investigadors 69 23 7 6 34 15 72 15 241 99 142
ICREA 7 2 - 3 13 4 9 4 42 10 32
Ramón y Cajal 3 1 1 2 8 1 6 1 23 8 15
Juan de la Cierva 2 5 1 - 4 3 4 1 20 10 10
Marie Curie 1 1 - 1 1 2 2 1 9 6 3
Beatriu de Pinós 2 - - - 1 2 2 - 7 4 3
CIBER 7 - - - - - 3 - 10 4 6
Investigador UPF 5 - - - - - - - 5 1 4
Investigador de projectes 41 14 5 - 7 3 42 8 120 55 65
Altres investigadors 1 - - - - - 4 - 5 1 4
Personal acadèmic en formació 96 19 20 35 76 26 119 49 440 226 214
Personal laboral 90 12 16 32 52 26 106 43 377 199 178
Ajudants - - - - - - - - - - -
PIF Generalitat 20 5 2 4 1 6 8 11 57 39 18
PIF Ministeri 37 7 4 7 7 14 16 7 99 53 46
PIF UPF 29 - 10 21 44 5 72 25 206 98 108
Altres PIF 4 - - - - 1 10 - 15 9 6
Becaris 6 7 4 3 24 - 13 6 63 27 36
Assistents de docència - 7 3 3 24 - 1 6 44 18 26
Assistents de Recerca 6 - 1 - - - 12 - 19 9 10
Total 361 98 156 188 246 135 258 165 1607 687 920