Concepte

Import

Formació interna: 112.590,59

Fons AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les AAPP): 44.210

156.800,59€

 

Formació externa

 36.160,36€

Total 192.960,95€