Competència/Àmbit funcional Accions Participants Homes Dones Hores programades Valoració mitjana de satisfacció*
Anàlisi i solució de problemes 5 90 17 73 41 4,6
Anàlisi de dades i avaluació 1 1 1   24 -
Avaluació tècnica 1 1 1   17 -
Comunicació interpersonal efectiva 3 50 14 36 32 4,9
Coneixement i compromís amb el servei públic 1 24 4 20 3 4,9
Direcció de l'equip 8 73 23 50 59,5 4,9
Docència 13 289 50 239 107.5

4,6

Econòmic 3 105 27 79 11 4,5
Flexibilitat i gestió del canvi 4 41 9 32 32 4,9
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 1 13 3 10

8

6

Gestió documental

8

108

24 84

85

5

Gestió emocional

10

199

32 167

102,5

4,9

Informació a l'usuari intern o extern 1 1   1 21 -

Infraestructures i recursos materials

2

3

2 1

12

-
Innovació i creativitat 2 19 3 16 16 5,3
Jurídic

44

1014

207 807

283

4,9

Lideratge i influència

10

36

10 26

136,5

5

Llengua anglesa

16

90

25 65

465

4,9

Llengua catalana

5

138

36 102

30,5

5,8

Organització del treball i del temps

12

137

28 109

90

4,9

Orientació a la qualitat i als resultats 1 1   1 21 -
Orientació a l'usuari 3 61 14 47 36 4,9

Persones i organització

5

127

27 100

32,5

-

Promoció, comunicació i informació

20

232

57 175

125

4,9

Recerca i transferència del coneixement

11

119

22 97

276

4

Responsabilitat social

10

 71

15 56 36

4,9

Seguretat i salut laboral

87

287 123 164

277,5

4

Tecnologia de la informació i la comunicació

36

371

88 283 213

4,9

Treball en equip i cooperació

4

100 15 85

39,5

4,6

Total 327 3801 877 2924 2633 4,8

Notes:

 * Valoració mitjana de satisfacció sobre 6. Les caselles sense dades són les que no tenim dades de valoració.