Departament Assistents de docència Assistents de recerca Doctorat R+D+i Recerca

Ciències Experimentals i de la Salut

-

6

2 - 6
Ciències Polítiques i Socials 7 - - - -
Comunicació

3

1

4

-

-

Dret 3

-

6 - 3
Economia i Empresa 24

-

18 - 2
Humanitats 1

-

- - 2
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions - 12 8 13 6
Traducció i Ciències del Llenguatge 6

-

10 - 2
Total 44 19 48 13 21