El curs 2017-2018, la Generalitat de Catalunya ha engegat la cinquena convocatòria del Pla de Doctorats Industrials (DI-2017). El Pla, gestionat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), compta amb el suport de la UPF, de la resta d'universitats catalanes i del món empresarial per afavorir la transferència de coneixement al sector productiu.

La Universitat Pompeu Fabra ha sol·licitat en aquesta convocatòria vuit ajuts de doctorat industrial, els quals han estat concedits. Els ajuts corresponen als projectes universitat-empresa següents:

Doctorat en Comunicació-Empresa: Fundació Ideograma

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Carles Pont
Projecte: "El relato autobiográfico en campaña electoral"

Doctorat en Biomedicina-Empresa: Fundació TIC Salut Social

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Vicente Ortún
Projecte: "AppSalut"

Doctorat en Biomedicina-Acellera Labs

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Gianni de Fabritis
Projecte: "PlayMolecule: Developing a web platform for biomedical applications"

Doctorat en Biomedicina-Empresa: QGenomics

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Luis Perez Jurado
Projecte: "Development of hypersensitive next generation sequencyng methods for the detection of ultra rare genetic variants in blood plasma"

Doctorat en TIC-Empresa: Fluttr Professional Network

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Vicenç Gomez
Projecte: "Interactive machine learning in online professional networks"

Doctorat en TIC-Empresa: Eurecat

Modalitat d'ajut: específic
Import: 8.472 euros (doctorand)
Investigador: Miguel Ángel Gonzalez Ballester
Projecte: "Deep-Lung"

Doctorat en TIC-Empresa: Institut für Bildgebende Diagnostik

Modalitat d'ajut: específic
Import: 8.472 euros (doctorand)
Investigador: Antoni Ivorra
Projecte: "Contributions to the understanding of tumor eradication by electroporation-based therapies"

Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge-Empresa: DATAWORDS DATASIA

Modalitat d'ajut: específic
Import: 8.472 euros (doctorand)
Investigadora: Carme Colomines
Projecte: "An optimized post-editing strategy: copywriting with controlled language and MT choice"

Els ajuts de Doctorat Industrial tenen una durada màxima de tres anys i s'estructuren en tres anualitats, amb dotacions per a la Universitat, l'empresa i el doctorand.

Des del passat mes de maig i fins al desembre del 2018 està vigent la sisena convocatòria de Doctorats Industrials (DI-2018).