Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents. PlaCLIK 2017-2018

Durant el curs 2017-2018 s'ha convocat el Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (PlaCLIK) 2017-2018, per concedir ajuts al desenvolupament de projectes, relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Línies estratègiques:

1) Entorns i metodologies innovadores d'aprenentatge

2) Redefinició de la presencialitat

3) Fusió entre docència i recerca

4) Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge

5) Transferència a l’entorn

6) Igualtat de gènere

7) Ocupabilitat i emprenedoria

8) Reorganització docent i logística educativa

9) Anàlisi, prospectiva i investigació sobre la innovació docent

I les línies transversals següents:

Internacionalització i multilingüisme
Compromís social, desenvolupament sostenible
Pluridisciplinarietat i treball en xarxa

Aquesta convocatòria es va organitzar al voltant d’una única modalitat.

Portal de Bones Pràctiques Docents ACUP

Recull de totes les bones pràctiques seleccionades segons els diferents àmbits de l’ACUP —metodologies innovadores, avaluació, TIC i formació fora de l’aula— que ha incorporat quatre bones pràctiques docents de la UPF. Ara ja són set les bones pràctiques de la UPF incloses en el portal.

 • HackLab UPF: taller de cocreació
 • Social Business: una aproximació al blended-learning
 • TrivialIus
 • Metodologia APS. Campanyes publicitàries a entitats del tercer sector, que ha comptat amb la participació d’alumnes de comunicació audiovisual (UPF)
 • Els MOOC, un repte per a les universitats, els professors i la formació a distància: una aproximació des de la Universitat Pompeu Fabra
 • L’avaluació dels aprenentatges a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF. Una tasca col·lectiva
 • Estudi dels sistemes d’avaluació innovadors i coherents amb el plantejament pedagògic del procés de Bolonya en el grau en Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra

Jornada CLIK de Pràctiques d'Innovació Educativa

La Jornada CLIK de Pràctiques d'Innovació Educativa es va celebrar el dia 1 de juny del 2018 i s’adreçava als professors de la UPF. Aquest any s'hi va convidar la Xarxa UPF. La Jornada va ser el marc on exposar alguns dels projectes que van obtenir un PlaCLIK el curs 2016-2017 i va comptar amb la presència de dos referents externs de la innovació educativa: Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, i Albert Forn, director d'mSchools, Mobile World Capital, GSMA. Durant la Jornada es va generar un espai de diàleg al voltant de la innovació educativa i de la seva difusió a l'entorn. S'hi van inscriure 35 participants.

La Jornada es va idear com una continuació de la reflexió sobre el model educatiu  feta el dia anterior a la Jornada EDvolució, oberta a tota la comunitat universitària de la UPF.

La Jornada es va estructurar en dos eixos: l’eix "Tot compartint", a càrrec d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, amb la ponència "Els reptes de la innovació educativa: de les solucions als ecosistemes transformadors";  i l’eix "Tot dialogant", a càrrec d’Albert Forn, director d'mSchools, amb la ponència "Una nova manera d'ensenyar i aprendre".

Els projectes del PlaCLIK 2016-2017 que es van exposar en el decurs de la Jornada van ser els dels professors Encarna Atienza, Jaume Bertranpetit, Davinia Hernández-Leo, Humberto Llavador, Elisabeth Moyano i Miquel Oliver.

Així mateix, es va generar un diàleg per parelles entre els projectes del PlaCLIK 2016-2017, mitjançant el qual es van donar a conèixer els punts clau de cada iniciativa, l'impacte en l'entorn, quines noves competències han desenvolupat els estudiants, etc.

Convocatòries d’ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent

Durant el curs 2017-2018, el CLIK ha presentat les propostes següents, relacionades amb temes d'innovació i millora de la qualitat, i n'ha fet el seguiment:

 • Execució i desenvolupament del projecte "Guiatge" (Ajuntament de Barcelona)
 • Fase 2. Mentoria social del projecte "Horitzons" (Departament d'Afers Socials)
 • Segell de qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica (Ajuntament de Barcelona)
 • Premi Francesc Candel (Fundació Carulla)

Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD)

El Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD) està constituït pels ICE, IDES, CLIK i e-Learn de les universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Oberta de Catalunya. El GIFD va començar a gestar-se l'octubre del 2009, fruit d'una proposta de col·laboració en el si de la universitat pública catalana, orientada al treball conjunt per identificar les competències docents dels professors universitaris, atès el nou context que l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) plantejava i els reptes que establia per a la formació docent.

El GIFD ha participat enguany en la Jornada d’Innovació Docent (15 de febrer del 2017), organitzada pel CLIK, "Pràctiques d’innovació docent a la universitat", en concret a la taula rodona “Perspectives d’innovació docent a la universitat”, amb l’aportació de la responsable del GIFD, Teresa Pagès (ICE-UB), "Les competències per a la docència universitària: el cas de la innovació docent". 

Responsabilitat social i docència

El CLIK promou la innovació educativa de caire social mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la igualtat i el compromís social a la docència i als plans d'estudis de la UPF.

Com a estratègia d’impacte i transferència social es destaquen els projectes "Horitzons", "Prometeus", les activitats del Campus Júnior a “La Universitat i tu”, el projecte "Guiatge". 

En l'àmbit de la responsabilitat social, aquest curs s'han programat accions formatives per al professorat novell (Perspectiva de Gènere). Així mateix, en l’àmbit de la igualtat enguany s’ha desenvolupat un vídeo de sensibilització sobre la importància de construir una universitat lliure de discriminacions i desigualtats per raó de sexe a la UPF, una docència amb perspectiva de gènere. Incideix en temes com la participació a les aules, la presència de les dones als plans docents, la investigació, l'accés de les dones a la universitat tant com a personal docent investigador com personal d'administració i serveis. 

Així mateix, es va organitzar la sessió formativa Violències Sexuals a la Universitat: Reconèixer, Acompanyar i Repensar Estratègies de Resposta (organitzada i impartida pel CLIK i la Unitat d’Igualtat), adreçada a professors i a personal de gestió.

Xarxes universitàries d’aprenentatge-servei

La UPF, a través del CLIK, participa a la Xarxa Aprenentatge-Servei Universitària (ApS-U). Enguany, la UPF prepara la seva presentació institucional en el congrés que se celebrarà del 20 al 22 de setembre del 2018, amb la ponència “Modelo transversal ApS e integración de los objetivos para el desarrollo sostenible: líneas de presente y de futuro”.

La UPF, també a través del CLIK, participa a la Xarxa d’ApS Universitària catalana (U)Cat, en el grup de treball per elaborar guies per a la incorporació de l’ApS a la docència universitària. El dia 4 de juliol del 2018 el CLIK va participar a la trobada Xarxa ApS (U)Cat, representant la UPF.

Així mateix, el CLIK ha participat a la jornada acadèmica Aprendizaje Servicio: el  Reto de la Evaluación, organitzada per la UNED, de la qual s’ha derivat la redacció d’una monografia específica sobre avaluació. El CLIK ha compartit autoria amb la Universitat Politècnica de Madrid del capítol "El aprendizaje-servicio desde su impacto: la innovación educativa", publicat per l’editorial Narcea.

Integració de metodologies d’innovació social i d’aprenentatge servei (ApS) a la UPF

L’aprenentatge-servei (ApS) s’ha presentat entre les metodologies actives a la reflexió sobre el nou model educatiu de la UPF, EDvolució.

El Portal de Bones Pràctiques Docents de l’ACUP ha integrat una metodologia ApS de la UPF anomenada “Campanyes publicitàries en entitats del tercer sector", que ha comptat amb la participació d’alumnes de comunicació audiovisual.

La UPF va participar en la jornada organitzada per la Universitat de Barcelona Construint una Universitat Compromesa i Crítica: Aprenentatge-Servei i Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’evolució del model d’ApS es va presentar a la taula rodona sobre aprenentatge-servei i altres pràctiques de compromís i responsabilitat social.

L’ApS, com a metodologia d’innovació social, està present entre les línies transversals del Pla d’Ajuts i Suport a la Innovació i Millora Docent (PlaCLIK) 2017-2018, ja que inclou el compromís social i el desenvolupament sostenible, així com les línies estratègiques de transferència a l’entorn).

Projecte "Horitzons": competències d’introducció a la universitat a secundària: evitant l’exclusió social

El projecte "Horitzons" té la missió de generar il·lusió i noves expectatives de futur en alumnes de secundària amb escasses referències universitàries al seu entorn. Una acció orientada a fer-los més propera la universitat i a incorporar-la en el seu imaginari i entre les seves opcions de futur, tot assolint competències a través dels referents universitaris, com són els estudiants de grau de la UPF.

El projecte "Horitzons" es coordina pedagògicament des del CLIK, conjuntament amb la direcció del màster en Estudis Migratoris del Departament de Ciències Polítiques i Socials, la direcció del màster de Secundària, el Departament d'Economia i Empresa, la Biblioteca/CRAI, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, i en línia amb l'equip docent dels instituts participants.

Aquest 2017-2018 s’ha dut a terme la 4a. edició del projecte en el marc de quatre instituts del districte de Ciutat Vella (INS Milà i Fontanals, INS Pau Claris, INS Joan Salvat-Papasseit i INS Miquel Tarradell). L’impacte del projecte ha arribat a 122 alumnes de secundària i ha comptat amb nou estudiants de grau voluntaris en el projecte.

Enguany, el projecte ha estat reconegut com a projecte de mentoria social pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb suport per al període 2017 i 2018. També ha estat presentat com a iniciativa innovadora i creativa en el marc del congrés ICETIC 2018, com a exemple de projecte d’innovació educativa social.

Projecte "Prometeus"

La xarxa Prometeus té la finalitat de facilitar el pas a la universitat de joves amb dificultats econòmiques i en entorns poc favorables del barri del Raval. En aquest marc, el projecte "Prometeus" persegueix tres blocs de resultats que tenen a veure amb l’impacte, el retorn i la transferència.

Aquesta iniciativa està promoguda pel CLIK, l'Associació Educativa Integral del Raval i el Periódico del Raval, i hi participen altres universitats (UB, UAB i UPC), a més de l’Ajuntament a través del districte de Ciutat Vella, l’IMEB i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Aquest curs 2017-2018 s’han previst dues beques salari de modalitat Prometeus, adreçades a estudiants procedents dels instituts de Ciutat Vella. 

Així mateix, entre les accions específiques, s’ha assignat una figura tutorial per als estudiants procedents d’aquest entorn i la coordinació entre les institucions per fer el seguiment dels alumnes. I s’ha posat en marxa un mecanisme de mentoria de suport a aquests alumnes.

El 14 de maig del 2018 el projecte "Prometeus", al barri del Raval, va ser guardonat amb el premi “Barcelona Innovació Educativa”, de l’Ajuntament de Barcelona, per reconèixer aquelles iniciatives innovadores en el desenvolupament de la ‘ciutat educadora’ que comportin una millora de la pràctica educativa i que contribueixin a promoure les oportunitats educatives i la inclusió social que entitats i centres educatius porten a terme a la ciutat. El premi ha estat atorgat pel treball a un projecte de base comunitària que busca transformar la tendència del barri del Raval per tal que el màxim d’alumnes tinguin l’oportunitat d’accedir i cursar amb èxit uns estudis universitaris.

Campus Júnior, i Universitat i Tu

La Universitat i Tu, a Campus Júnior, és un curs inclusiu orientat al desenvolupament d’habilitats personals. S’adreça a alumnes de tercer i quart d'ESO i primer de batxillerat, i s’organitza al voltant de tallers d’estiu multidisciplinaris. El curs 2017-2018 va comptar amb 19 participants i alumnes d’instituts del Raval.

El curs està coordinat per l'equip del projecte "Horitzons" (CLIK, Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa, Biblioteca/CRAI i el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària).

Projecte "Guiatge"

El projecte "Guiatge" posa en contacte estudiants de la UPF amb alumnes de secundària d’instituts de Ciutat Vella per tal que elaborin conjuntament propostes de millora ciutadana. Els joves identifiquen primer les necessitats i les problemàtiques reals del seu barri i, juntament amb experts i docents universitaris, creen un programa d’accions d’impacte per combatre-les i solucionar-les.

Aquest projecte suposa la creació de xarxes participatives orientades a l’elaboració de propostes de millora de la ciutat, que es defensaran públicament davant de responsables d’entitats públiques i privades. Guiatge és una iniciativa dissenyada i coordinada des del CLIK seguint la metodologia basada en l’aprenentatge-servei. El projecte està impulsat, a més, per l'Associació Educativa Integral del Raval i subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona.

Enguany, ha comptat amb 25 alumnes dels instituts de Ciutat Vella i 13 estudiants de grau de la UPF.

La iniciativa es presenta en el marc del CIDUI 2018 en la sessió monogràfica “La vinculació entre la universitat i les necessitats socials del seu entorn” .

Projecte Interdepartamental de Competències Docents Digitals

La participació de la UPF en el Projecte Interdepartamental de Competències Digitals Docents (PICDD) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del conjunt d’universitats catalanes, ha culminat amb la publicació de la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la competència digital docent.

La participació en aquest projecte suposa el seguiment de les accions dutes a terme per cada una de les universitats participants en la formació inicial i/o contínua del professorat, en el cas de la UPF del professorat de secundària, el juliol del 2016.

Fruit d’aquest grup de treball, el mes de febrer la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament, va publicar la primera edició de Competència Digital Docent del Professorat de Catalunya (Generalitat de Catalunya).

European Learning & Teaching Forum de la European University Association

La European University Association organitza grups temàtics sobre aprenentatge i ensenyament per afavorir el debat i la participació de les universitats europees.

Els principals objectius dels grups temàtics són: 

 • Identificar els principis fonamentals per a l'èxit de l'aprenentatge i de l'ensenyament a tot Europa, amb atenció a l'entorn canviant de l'educació superior.
 • Intercanviar bones pràctiques en diversos aspectes organitzatius, educatius i qualitatius d'aprenentatge i ensenyament.
 • Contribuir a la millora de l'aprenentatge i de l'ensenyament a les universitats europees.

La UPF ha designat el professor Manel Jiménez, director del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), per formar part del grup temàtic "La construcció d'un vincle entre recerca i docència a la universitat".

Temàtica Peer Group 1 ."La construcció d'un vincle entre recerca i docència a la universitat"

Formen part d'aquest grup les universitats següents:

 • Universitat Humboldt de Berlín (coordinadora del grup), Alemanya
 • Universitat Pierre et Marie Curie, França
 • Universitat de Sheffield, Regne Unit
 • Universitat de Roma La Sapienza, Itàlia
 • Universitat Pompeu Fabra, Espanya
 • Universitat Tecnològica de Silèsia, Polònia
 • University College Cork, Irlanda
 • Universitat de Boras, Suècia

El treball dels grups va culminar amb el I Simposi de Teaching and Learning, celebrat del 27 al 29 de setembre del 2017 a París.

Consell d’Innovació Pedagògica

La UPF ha entrat a formar part del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP), que ha atorgat a la UPF el segell de qualitat del Consell.

L’objectiu del CIP és  facilitar sinergies entre els agents educatius de la ciutat, promoure la innovació educativa al territori de Barcelona, generar una xarxa d’intercanvi de coneixement entre entitats dels àmbits cultural i educatiu i esdevenir un espai de reflexió, innovació i acció educativa.

Xarxa RED-U

El CLIK forma part de la Junta Directiva de l’Associació RED-U (Red Estatal de Docencia Universitaria), un espai per difondre i intercanviar polítiques, experiències, metodologies i eines utilitzades per les universitats per avaluar i millorar la qualitat docent i l’aprenentatge universitari.

Durant el curs 2017-2018, ha col·laborat en les activitats següents:

 • Organització de la Conferencia Internacional RED-U 2017- Universidad y desarrollo sostenible: experiencias de aprendizaje que comprometen el futuro. Bilbao, 13 i 14 de novembre del 2017. 
 • Organització del seminari general sobre el “Marco de desarrollo profesional docente del profesorado universitario”, que es va dur a terme a la UPF el dia 26 de gener del 2017. 
 • En el marc del  Congrés CIDUI 2018, RED-U ha organitzat un seminari el 5 de juliol del 2018 a fi de presentar la fundamentació teòrica del marc de desenvolupament en el qual està treballant RED-U.

Congrés Internacional d'Innovació i Docència Universitària (CIDUI)

La UPF participa, juntament amb la resta d’universitats públiques catalanes, en els comitès científic, organitzador i executiu del Congrés Internacional d’Innovació i Docència Universitària (CIDUI) que es duu a terme cada dos anys.

Tot i que es tracta d’un congrés biennal, l'any que no es fa s'organitza un simposi sobre una temàtica específica d'actualitat relacionada amb l'educació superior.

Durant el curs 2017-2018, ha col·laborat en l’organització de:

 • Congrés CIDUI 2018. “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat”, que ha tingut lloc a Girona del 4 al 6 de juliol del 2018. En aquest congrés es proposa crear un espai d’intercanvi i anàlisi d’estudis, experiències i propostes que aportin coneixement sobre els nous espais i temps d’aprenentatge. 

Aula Global

Durant el curs 2017-2018, La Factoria+, el Servei d’Informàtica i el CLIK han col·laborat per continuar perfeccionant l’Aula Global. En aquesta línia, s’ha implementat per a tota la comunitat universitària una nova versió de l’Aula Global. La nova versió ofereix funcionalitats com el portafoli electrònic, l’enregistrament i la gestió de vídeos així com les videoconferències. A més, presenta una interfície totalment renovada amb un disseny més atractiu, usable i intuïtiu pel que fa a l'ús de recursos i d'activitats.

En aquest nou curs s’han consolidat els recursos creats durant el curs 2016-2017 per donar suport informatiu i formatiu a professors i a estudiants. Aquests recursos han millorat la seva difusió, han afegit material nou i s’han actualitzat els canvis fets a la plataforma virtual.  

Els recursos han estat els següents:

 • Web d’eines TIC per a la docència
 • Guia de com complementar la docència amb l’Aula Global 
 • El curs en línia Docència i Aula Global, basat en tres nivells d’introducció de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge i que han seguit més de 80 professors de la UPF. 
 • I diversos webinars monogràfics, entre dos i tres al trimestre, sobre recursos específics de l’Aula Global. Es poden consultar a la web d’eines TIC per a la docència.

Organització de jornades i congressos

Al llarg del curs 2017-2018 el CLIK ha organitzat o ha participat en l'organització de les activitats acadèmiques següents:

 • Conferencia internacional RED-U 2017. "Universidad y desarrolllo sostenible: experiencias de aprendizaje que comprometen el futuro". Universitat del País Basc. Bilbao, 13 i 14 de novembre del 2017
 • Workshop "Apoderament digital a través de la producció d’un documental", en el marc de la Mobile Week. Barcelona, 23 de febrer del 2018
 • Transmedia Literacy Internacional Conference. Teenagers, transmedia skills and informal learning strategies in the new media ecology. Barcelona, 22-24 de març del 2018
 • II Jornada HackLab UPF. Barcelona, 19 d’abril del 2018
 • Trobada ICE i Centres d'Innovació Docent 2018. Barcelona, 4 de maig del 2018
 • Jornada EDvolució. Construïm el nou model educatiu de la UPF. Barcelona, 31 de maig del 2018
 • Jornada CLIK de Pràctiques d'Innovació Educativa. Barcelona, 1 de juny del 2018
 • X Congrés CIDUI 2018. Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat. Girona, 4, 5 i 6 de juliol del 2018.

Assistència a jornades i a congressos

El CLIK continua actiu en els congressos, als quals assisteix i presenta comunicacions relacionades amb la innovació i la qualitat docents:

 • In-red, València. Organitza: Universitat Politècnica de València. València, 19 i 20 de juliol del 2018
 • Xarxa ApS U(CAT) 2018. Organitza: Universitat de Girona. Girona, 4 de juliol del 2018
 • Simposi UNIVEST 2018. Organitzen: ICE Universitat de Girona i ICE Universitat de Barcelona. Girona, 5 de juliol del 2018
 • X Congrés CIDUI 2018. Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat. Girona 4, 5 i 6 de juliol del 2018. Organitzen: les vuit universitats públiques catalanes, la UOC i l’ACUP
 • Jornada del Consell d'Innovació Pedagògica "Teixint vincles en educació". Organitza: Consell d’Innovació Pedagògica (Ajuntament de Barcelona). Barcelona, 27 de juny del 2018
 • II Creative Education and Teaching International Conference (ICETIC). Organitza: Universitat d’Extremadura. Badajoz, del 20 al 22 de juny del 2018
 • Redes Innovastic 2018. Organitza: Universitat d’Alacant. Alacant, 14 i 15 de juny del 2018
 • 5a. edició dels mSchools Student Awards. Organitzen: mSchools i GSMA. L’Hospitalet de Llobregat, 9 de juny del 2018
 • Jornada Educació Superior i Aprenentatge al Llarg de la Vida. Organitza: Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU), Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 30 de maig del 2018
 • I Congreso Internacional de Neuroeducación. Organitza: Universitat de Barcelona. Barcelona, 25 i 26 de maig del 2018
 • Fòrum Vives: “Trobada Fòrum Vives de Serveis Lingüístics i Serveis de Publicacions”. Organitza: Universitat d’Alacant i Xarxa Vives. Alacant, 23 i 24 de maig del 2018
 • XV Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Organitzen: Universitat de Granada i Universitat de Cantàbria. Santander, del 10 al 12 de maig del 2018
 • V Congreso Internacional EDO. Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones. Organitzen: Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 9, 10 i 11 de maig del 2018
 • ITWorldEdu 2018. Organitza: Clúster Edutech. Sant Cugat (Barcelona), 16 i 17 d’abril del 2018
 • Jornada de coordinació dels ICE. Organitzen: ICE UB, ICE UAB i CLIK. 4 d’abril del 2018
 • EDUxperience. Organitza: UPF. Barcelona, 22 de març del 2018
 • 10x10' Càpsules d'innovació social 2018. Organitza: SUMAR (Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya). Barcelona, 16 de març del 2018
 • Transferring University Language Policy (TULP). Organitza: Universitat de Poitiers. Poitiers, 16 març del 2018 
 • Jornada La Millora de l’Ensenyament i l’Aprenentatge a la Universitat. "La iniciativa mundial de l’IBE-Unesco i el programa Margalida Comas". Organitza: Secretaria d’Universitats i Recerca. Barcelona, 13 de març del 2018
 • "Revolució demogràfica: la nova maduresa". Organitza: Factor Humà i la Caixa. Barcelona, 13 de març del 2018
 • Presentació del Portal Pompeu Fabra. Organitza: IEC. Barcelona, 5 de març del 2018
 • EDHack Raval: “T’atreveixes a hackejar l’educació al barri del Raval?”. Organitza: Fundació Jaume Bofill i Tot Raval. Barcelona, 23 i 24 de febrer del 2018
 • 34a. sessió de Tendències en Tecnologia i Educació. Espais de Gestió de Coneixement. Organitza: Generalitat de Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona, 19 de febrer del 2018
 • Conferència "Language, identity and education in multilingual contexts" (LIEMC18). Organitza: MultiLingNet. Marino Institute of Education (Universitat de Dublin). Dublin, 1-3 de febrer del 2018
 • Jornada Educació360. Educació a temps complet. Organitza: Fundació Jaume Bofill, Diputació de Barcelona i FMRPC. Barcelona, 29 de gener del 2018
 • Seminari El Futur del Treball: Tecnologies, Competències, Valors i Coneixements en l’Horitzó 2030. Organitza: ACUP. Barcelona, 30 de gener del 2018
 • TSIUC17: Tecnologies per a la Innovació Docent. UOC Castelldefels, 30 de novembre del 2018 (assistència via streaming).
 • XII Jornada Compartim. Tecnologies exponencials i el seu impacte. Tendències en educació i aprenentatge. Organitza: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Barcelona, 29 de novembre del 2018
 • Jornada Diversitat Lingüística al Món: Velles i Noves Fronteres, Escenaris Emergents. Aula Magna Casa de la Convalescència UAB, 23 i 24 de novembre del 2017. Organitza: Linguapax Internacional
 • EDUHack. Organitza: mSchools. UPF. Barcelona, 18 de novembre del 2017
 • Conferencia internacional RED-U 2017. "Universidad y desarrolllo sostenible: experiencias de aprendizaje que comprometen el futuro". Universitat del País Basc. Bilbao, 13 i 14 de novembre del 2017
 • Jornada acadèmica Aprendizaje Servicio: El Reto de la Evaluación. Organitza: UNED. Madrid, 27 d'octubre del 2017
 • Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: “El sentiment de pertinença i la llengua”. Organitzen: Institut d’Estudis Catalans i Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 26 i 27 d’octubre del 2017
 • VII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. ApS-U8. Organitzen: Universitat Pablo Olavide, Universitat de Sevilla, CES Cardenal Spínola CEU, Universitat Loyola Andalucía. Sevilla, del 13 al 14 d’octubre del 2017
 • Fòrum Vives: XX Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris. "La gestió del multilingüisme a la docència universitària". Organitza: Xarxa Vives. Tarragona, 19 i 20 d’octubre del 2017
 • FutureLearn Partners Forum. Organitza: FutureLearn. Londres, 10 i 11 d'octubre del 2017
 • 5th Integrating Content and Language in Higher Education Conference. Organitza: ICLHE Association. Universitat de Copenhaguen, 4-7 d'octubre del 2017
 • Max Weber Teaching Practice Week Preparatory meeting. Organitza: Fiesole Group EUI, European University Institute. Florència, 29 i 30 de setembre del 2017