Estudis

Estudiants

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

16

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

272

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

48

Facultat de Comunicació

98

Facultat de Dret

135

Facultat d'Humanitats

40

Facultat de Traducció i Interpretació

120

Escola Superior Politècnica

27

Màsters i Doctorats

37

Programa d'Estudis per a Estrangers

1.366

Barcelona International Summer School (BISS)

110

Total

2.269