Facultat/Escola Estudiants
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 49
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

306

Facultat de Ciències Polítiques i Socials 70
Facultat de Comunicació 75
Facultat de Dret 113
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Dret

64

Facultat d'Humanitats 45
Facultat de Traducció i Interpretació 173
Escola Superior Politècnica

30

Màsters universitaris 18
Total 943