Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels ingressos


2015


2017


2018

Aportacions corporatives
Ingressos provinents de convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general (mecenatge) gestionats des del programa UPFund

295.575,00

366.602,00

560.976,64

Aportacions corporatives
Ingressos provinents de convenis signats amb empreses privades i/o institucions sense ànim de lucre, gestionats des d'altres unitats de la UPF (no UPFund)

394.487,00

529.757,00

961.803,47

Aportacions individuals
Ingressos per donacions de mecenes particulars gestionades des del programa UPFund

35.900,00

35.200,00

35.044,15

Total

725.962,00

931.559,00

1.557.824,26