Localització Col·leccions
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 6.600
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1.700
Biblioteca del Campus Universitari Mar 150
Fons en magatzems propis 50
GEPA (magatzem cooperatiu CSUC) 3.700
Total 12.200