Procedència Volums de monografies
Compra 3.534 (39%)
Donació 5.337 (58%)
Cessió 278 (3%)
Total 9.149 (100%)