Campus del Poblenou

Lloc Nombre Percentatge
Espanya 43 35.84%
Fora d'Espanya 77 64.16%
Total 120 100%

 

Campus de la Ciutadella

Lloc Nombre Percentatge
Espanya 14 17.5%
Fora d'Espanya 66 82,5%
Total 80 100%