Parc informàtic 

Tipus de maquinari Nombre
Ordinadors del PDI 1.874
Ordinadors del PAS 833
Ordinadors en aules informàtiques 1.307
Ordinadors en aules de docència 234
Ordinadors portàtils 882
Impressores 384
Escàners 23
Altres ordinadors 141

 

Parc de projectors

Ubicació Nombre
Campus de la Ciutadella
Edifici Jaume I 37
Edifici Roger de Llúria 50
Edifici Mercè Rodoreda 36
Edifici Ramon Turró 17
Edifici Mercè 5
Campus del Poblenou
Edifici La Fàbrica 2
Edifici La Nau 2
Edifici Roc Boronat 47
Edifici Tallers 41
Edifici Tànger 25
Campus Universitari Mar
Edifici Dr. Aiguader 61