Curs Trucades ateses Avisos de trucada enviats per correu electrònic Total
2013-2014 63.752 591 64.343
2014-2015 58.369 370 58.739
2015-2016 56.552 319 56.871
2016-2017 57.778 398 58.176
2017-2018 54.755 281 55.036