Localització Volums
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 374.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou 92.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 18.000
Fons en magatzems propis 43.000
GEPA (magatzem cooperatiu del CSUC) 60.000
Total 587.000