Localització Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 25.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou  12.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 17.000
Total 54.000