Tipologia de documents Nombre de documents prestats
Còpies de publicacions en sèrie 883
Documents originals 522
Total 1.405