Tipologia de documents Nombre de documents sol·licitats
Còpies de publicacions en sèrie 3.051
Documents originals 897
Total 3.948