Seu Nombre d'usuaris
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 1.120.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou     285.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar    200.000
Total 1.605.000