Modalitat de l'atenció Nombre d'usuaris atesos
Atenció presencial 52.036
Atenció telefònica 15.964
Atenció electrònica 14.853
Total 82.853