Origen 2013 2014 2015 2016 2017

Administració autonòmica

6.345 9.557 9.701

6.566

8.452

Administració estatal

5.107

7.875

10.155

21.574

10.049

Administració europea

18.544

12.247

11.521

7.660

21.340

Empreses i institucions

3.948

4.290

6.602

4.980

6.054

Total

33.944

33.969

37.979

40.780

45.895

 

Imports en milers d'euros