Nivell del MECR Nombre estudiants Total estudiants segons necessitat de formació Percentatge estudiants segons necessitat de formació A qui va dirigit

A1 Nivell inicial

5

53

42,8%

Estudiants que necessiten 2 anys o més de formació per superar el requisit B2.2

A2 Nivell bàsic

18

B1 Nivell llindar

30

B2. 1 Nivell preavançat

35

 

35 28,2%

Estudiants que necessiten menys de 2 anys de formació per superar el requisit B2.2

B2.2 Nivell avançat

31

36

29%

Estudiants que tenen un nivell igual o superior al requisit B2.2

C1.1 Nivell avançat alt

5

C1.2 Nivell de domini efectiu

0

C2 Nivell de domini efectiu alt

0

Total alumnes presentats a les PDL

124 Estudiants 

 

Curs Núm. Estudiants matriculats al primer curs Núm. Inscrits a la PDL Núm. Presentats a la PDL
2017-2018 2.734 246 124