Amb dotació
Imports Atorgats
Unitat Acadèmica Núm. % Import %

 Departament d'Humanitats

4

13,79

11.732,84

14,56

 Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

2

6,90

3.800

4,72

 Departament de Ciències Polítiques i Socials 4 13,79 17.840 22,14

 Departament de Comunicació

4

13,79

14.100

17,50

 Departament de Dret 2 6,90 4.568,48 5,67

 Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

2

6,90

3.500

4,34

 Escola Superior Politècnica

2

6,90

2.600

3,32

 Facultat d'Humanitats

 1

3,45

4.000

4,96

 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 2 6,90 1.632 2,03
 Facultat de Ciències Polítiques i Socials 1 3,45 1.600 1,99

 Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

 2

6,90

5.100

6,33

 Facultat de Dret

 2

6,90

5.800

7,20

 Facultat de Traducció i Interpretació

 1

3,45

4.300

5,34

 Total projectes atorgats / imports

29

100,02

80.573,32

 100.01