Sol·licituds Imports sol·licitats
Unitat Acadèmica Núm. % Import %

 Departament d'Economia i Empresa

1

3.12 7.000 3.50

 Departament d'Humanitats

4

12.50

31.000

15.48

 Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

2

6.25

12.300

6.14

 Departament de Ciències Polítiques i Socials 4 12.50 26.210 13.09

 Departament de Comunicació

 4

 12.50

25.500

12.73

 Departament de Dret

2

6.25

13.436,96

6.71

 Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

2

6.25

10.000

4.99

 Escola Superior Politècnica

 2

 6.25

4.500

2.25

 Facultat d'Humanitats

2

 6.25

13.800

6.89

 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

3

9.38

14.242

7.11

 Facultat de Ciències Polítiques i Socials

1

3.12

5.560

2.78

 Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

2

6.25

12.264

6.12

 Facultat de Dret

2

6.25

16.437,16

8.21

 Facultat de Traducció i Interpretació

1

 3.12

8.000

4.00

 Total sol·licituds / imports

 32

 99.99

 200.250,12  

100