Cursos realitzats Català Anglès Alemany  
Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r 1r 2n 3r Total
Nombre de cursos 2 4 1 3 2 4 - 1 - 17
Nombre d'assistents 15 31 8 38 18 58 - 12 - 180
Nombre d'hores 24 34 6 30 21 97 - 20 - 232