Tipus de formació Edicions Nombre d'estudiants
Màsters 52 + 39 Elisava 1.306 + 441 Elisava
Diplomes de postgrau 61 + 27 Elisava 5.224 + 114 Elisava
Cursos de postgrau 43 10.518
Total  156 + 52 Elisava 17.048 + 555 Elisava

 

*Dades a 18 de juny del 2018