Visualització del contingut web

GRUP Homes Dones Total Persones
Grup 1 33 8 91
Grup 2 37 15 52
Grup 3 36 23 59
Total 106 96 202