SUBGRUP - Escala Homes Dones Total Persones
SUBGRUP A1
 Escala tècnica 12 16 28
 Escala facultativa d'arxius i biblioteques 3 9 12
SUBGRUP A2
 Escala de gestió 16 52 68
 Escala d'ajudants d'arxius i biblioteca 11 36 47
SUBGRUP C1
 Escala administrativa 37 214 251
SUBGRUP C2
 Escala auxiliar administrativa 10 26 36
AGRUPACIONS PROFESSIONALS (E)
 Escala auxiliar de serveis 30 19 49
Total 119 372 491