3.5.1 Places a concurs del personal d'administració i serveis. 2017-2018

  Funcionaris Laborals Total
Nombre de convocatòries

14

3

17

Nombre de places convocades a concurs

23

7

30

 

3.5.2 Places a concurs-oposició del personal d'administració i serveis. 2017-2018

  Funcionaris
Nombre de convocatòries

1

Nombre de places convocades a oposició

39