Departament Dones Homes Total
Ciències Experimentals i de la Salut 175 187 362
Ciències Polítiques i Socials 28 67 95
Comunicació 55 97 152
Dret 71 109 180
Economia i Empresa 66 185 251
Humanitats 59 69 128
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 88 167 255
Traducció i Ciències del Llenguatge 114 46 160
Total  652 931 1583