Temes

Grau

Postgrau

PDI

PAS

Home

Dona

Totals

 

Beques

 

 

1

 

1

 

1

A. del Síndic

Biblioteca

1

 

 

 

1

 

1

A. del Síndic

Campus (espais i accessos)

4

1

 

 

3

2

5

A. del Síndic

 

Convalidacions

Convenis de pràctiques

Contractes

4

3

 

 

2

 

 

 

2

 

 

3

1

1

1

4

1

4

5

2

A. del Síndic

C. E. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docència

  • Centres
  • Centres adscrits
  • Departaments
  • IDEC

20

2

 

 

11

11

22*

A. del Síndic

C. E. (1)

 

 

Econòmic

  • Centres
  • Centres adscrits
  • SGA
  • PDI
  • Recerca
  • IDEC

6

5

 

 

5

6

11*

C. E. (1)

D’ofici (1)

A. del Síndic

Telèfon (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exàmens

Avaluacions,  recuperacions

12

 

2

 

 

 

 

4

 

 

10

 

 

14*

 

 

A. del Síndic

C. E. (1)

Telèfon (1)

Llengua

 

 

1

 

1

 

1

A. del Síndic

Maltracte(incidències)

 

Difamació xarxes

Discriminació

Maltracte

 

 

 

1

2

2

 

 

1

3

 

2

 

 

 

 

 

1

1

4

 

 

2

3

 

11*

A. del Síndic

C. E. (1)

Presencial (1)

Telèfon (1)

Matricula (incidències)

Renúncia a la matrícula

8

1

2

 

 

2

1

8

11*

A. del Síndic

Progressió

1

 

 

 

 

1

1

A. del Síndic

Reassignació

 

 

 

1

 

1

1

Registre G. (1)

Sol·licitud d’informació

6

 

 

 

2

4

6

A. Síndic

C. E. (1)

Telèfon (1)

Tesi i títols

Trasllat d’expedient

1

1

4

 

 

 

5

1

5

1

A. Síndic

C.E. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALS

73

22

6

1

42

60

102

 

102 intervencions acceptades

2  queixes rebutjades

1  intervenció d’ofici