Departament < 30 anys 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59 anys Total
Ciències Experimentals i de la Salut 97 80 85 69 31 362
Ciències Polítiques i Socials 12 38 21 12 12 95
Comunicació 11 37 44 37 23 152
Dret 23 44 53 41 19 180
Economia i Empresa 68 77 49 33 24 251
Humanitats 16 29 29 31 23 128
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 69 99 59 24 4 255
Traducció i Ciències del Llenguatge 29 43 24 45 19 160
Total 325 447 364 292 155 1583