Departaments Concedides Denegades Sol·licitades
Economia i Empresa 1 1 2
Dret 4 3 7
Comunicació 1 0 1
Traducció i Ciències del Llenguatge 1 2 3
Humanitats 1 0 1
Ciències Experimentals i de la Salut 2 1 3
Ciències Polítiques i Socials 1 1 2
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 0 1 1
Sol·licituds no adscrites a cap Departament 0 3 3
Total 11 12 23