Cursos Estrangers Locals Total
2013-2014 591 565 1.156
2014-2015 585 596 1.181
2015-2016 566 573 1.139
2016-2017 537 580 1.117
2017-2018 561 607 1.168

*Aquestes dades inclouen els estudiants matriculats en el curs i en tutoria de tesi.