Titulació Matriculats Nou ingrés   %
Ciències Experimentals i de la Salut 401 87 34,33
Ciències Polítiques i Socials 50 18 4,28
Comunicació 91 25 7,79
Dret 132 32 11,30
Economia i Empresa 90 19 7,71
Humanitats 126 33 10,79
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 137 30 11,73
Traducció i Ciències del Llenguatge 141 37 12,07
Total 1168 281 100,00