Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Comunicació Dret Economia i Empresa Humanitats Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del Llenguatge Total Dones Homes
     Professorat permanent  50 23 31 53 42 43 28 39 309 92 217     
Cossos docents 28 18 21 46 28 33 31 212 55 157
Catedràtics d'universitat 21 9 7 25 11 13 4 5 95 16 79
Titulars d'universitat 7 8 14 20 17 20 3 26 115 39 76
Titulars d'escola universitària - 1 - 1 - - - - 2 - 2
Personal laboral 22 5 10 14 10 21 8 97 37 60
Catedràtics contractats 9 - - - 1 - 4 - 14 2 12
Agregats 11 5 8 7 9 10 16 5 71 28 43
Col·laboradors permanents 2 - 2 - 4 - 1 3 12 7 5
Professorat en vies de permanència 1 5 7 15 13 7 4 8 60 26 34
Agregats (cont. interinitat) 1 2 7 11 - 7 3 2 33 17 16
Professors Tenure-Track - 3 - - 13 - 1 6 23 9 14
Lector Serra Húnter       2         2 - 2
Indefinit no fix - - - 2 - - - - 2 - 2
Professorat temporal a TC 15 2 15 12 13 4 6 4 71 33 38
Postdocs 2 - - 3 4 3 2 4 18 7 11
Lectors 2 2 8 8 - - - - 20 10 10
Visitants 11 - 7 1 9 1 4 - 33 16 17
Associats 124 21 73 59 65 31 29 45 447 183 264
Associats 81 21 73 59 65 31 29 45 404 159 245
Associats assistencials 43 - - - - - - - 43 24 19
Emèrits 1 1 2 2 5 9 - 9 29 10 19
Emèrits 1 1 2 1 4 6 - 2 17 5 12
Emèrits (pla d'emeritatge) - - - 1 1 3 - 7 12 5 7
Investigadors 68 23 5 7 33 14 86 13 249 97 152
ICREA 7 2 - 3 10 4 13 3 42 10 32
Ramón y Cajal 3 1 1 2 8 2 6 1 24 9 15
Juan de la Cierva 6 5 - - 4 1 4 4 24 13 11
Marie Curie 4 - - - 2 2 7 1 16 6 10
Beatriu de Pinós - - - - 2 2 - - 4 2 2
CIBER 8 - - - - - 3 - 11 4 7
Investigador UPF 6 - - - - - - - 6 1 5
Investigador de projectes 33 15 4 2 7 3 52 4 120 52 68
Altres investigadors 1 - - - - - 1 - 2 - 2
Personal acadèmic en formació 103 20 19 32 80 20 102 42 418 211 207
Personal laboral 92 12 15 28 53 20 91 35 346 179 167
Ajudants - - - 1 - - - - 1 1 -
PIF Generalitat 21 5 1 4 1 7 8 7 54 33 21
PIF Ministeri 39 5 5 5 10 12 10 8 94 51 43
PIF UPF 27 2 9 17 42 - 63 20 180 85 95
Altres PIF 5 - - 1 - 1 10 - 17 9 8
Becaris 11 8 4 4 27 - 11 7 72 32 40
Assistents de docència - 8 4 4 27 - 3 6 52 21 31
Assistents de Recerca 11 - - - - - 8 1 20 11 9
Total 362 95 152 180 251 128 255 160 1583 652 931