Concepte

Import

Formació interna: 119.830,29

Fons AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les AAPP): 43.157,30

162.987,59€

 

Formació externa

 34.108,41€

Total 197.096€