Branca / Modalitat* A B C
Arts i Humanitats   1 2
Ciències de la Salut     1
Ciències Socials i Jurídiques 4 8 8
Enginyeria i Arquitectura 1 3  
Total 5 12 11
Nota:
Modalitat A: Primerat titulació.
Modalitat B: Titulacions univesitàries següents, relacionades amb el lloc de treball.
Modalitat C: Titulacions universitàries següents, sense relació directa amb el lloc de treball.