Anys Accions internes Accions externes

Nombre

Hores

Nombre

Hores

2014

154

1.856,50

105

2.291,50

2015 189 1.525,25 103 1.924,25
2016 187 1.777,50 111 2.803,50
2017 113 873 74 1.114,50
2018 194 1.493 105 1.529,50