Descripció Formació Interna Formació Externa Total
Presencial Semipresencial No Presencial Presencial Semipresencial No presencial
Análisi i solució de problemes 1 - - - - - 1
Anàlisi de dades i avaluació - - - 3 - - 3
Avaluació tècnica - - - 2 - - 2
Comunicació interpersonal efectiva 3 1 - - - - 4
Docència - - - 12 - - 12
Económic 2 - - 4 - - 6
Flexibilitat i gestió del canvi 3 - - - - - 3
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 2 - - 2 - - 2
Gestió documental - 1 - 4 - 1 8
Gestió emocional 14 - - - - - 14
Infraestructures i recursos materials - - - 1 - - 1
Innovació i creativitat 1 - - - - - 1
Jurídic 10 - - 16 -   26
Lideratge i influència 6 - - 5 - - 11
Llengua anglesa 15 1 - - - - 16
Llengua catalana 1 - - 2 - - 3
Organització del treball i del temps 10 - - 1 - - 11
Orientació a l'usuari 2 - - 1 - - 3
Persones i organització 1 - - 2 - - 3
Promoció, comunicació i informació 10 - - 5 - - 15
Recerca i transferència del coneixement - - - 9 - - 9
Responsabilitat social 7 1 - 16 - 1 25
Seguretat i salut laboral 16 1 64 8 - - 108
Tecnologia de la informació i la comunicació 18 - 1 10 - - 29
Treball en equip i cooperació 3 - - - - - 3
Total 125 4 65 103 - 2 299