Competència/Àmbit funcional Accions Participants Hores programades Valoració mitjana de satisfacció*
Anàlisi i solució de problemes 1 110 30 -
Anàlisi de dades i avaluació 2 2 22 -
Avaluació tècnica 2 3 35 -
Comunicació interpersonal efectiva 4 146 64,5 4,9
Docència 12 12 208

-

Econòmic 6 25 22 5,6
Flexibilitat i gestió del canvi 3 114 18,5 4,2
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 2 25

26

5,35

Gestió documental

8

30

105

5,00

Gestió emocional

14

405

170

5,10

Infraestructures i recursos materials

1

1

15

5,00

Innovació i creativitat 1 15 8 5,30
Jurídic

26

392

323

4,52

Lideratge i influència

11

167

136,5

-

Llengua anglesa

16

193

370

4,7

Llengua catalana

3

9

30,5

-

Organització del treball i del temps

11

215

98

4,85

Orientació a l'usuari 3 155 53 5,6

Persones i organització

3

5

40

-

Promoció, comunicació i informació

15

187

113,5

5,2

Recerca i transferència del coneixement

9

11

301,5

4,40

Responsabilitat social

25

 139

360,5

4,77

Seguretat i salut laboral

89

933

211,5

4,86

Tecnologia de la informació i la comunicació

29

289

311,5

4,96

Treball en equip i cooperació

3

165

54

5,5

Total 299 3748 3127,5 4,94

Notes:

 * Valoració mitjana de satisfacció sobre 6. Les caselles sense dades són les que no tenim dades de valoració.